Kategórie

Ochrana osobných údajov

v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl.6 ods 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov oblastnej organizácii cestovného ruchu Rezort Piešťany, Kukučínova 21, 921 01 Piešťany, Slovenská republika IČO: 42288916 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) pre účely vystavenia personalizovanej regionálnej karty Rezortu Piešťany a registrácii v IS Piešťany Card – informačný systém a na správu a evidenciu regionálnych zľavových kariet (ďalej len „IS“) prostredníctvom zmluvných distribučných miest a spracovania štatistík po dobu pominutia účelu,
na ktorý sa osobné údaje spracovávajú.